Tyflík

Vzdělávací animovaný film

Obsah

Projekt oftalmopedické osvěty, autor: Mgr. Petr Jánský Ph.D.

Projekt TYFLÍK je plynule doplňovaným souborem kinematografických, názorných a dalších aktivit, jejichž cílem je populárně naučnou formou přiblížit svět oftalmopedické reality široké, laické ale i odborné veřejnosti všech generací. Veškerá speciální pedagogika nadčasově naráží na problém fenoménu podvědomě emotivní distance lidí od podstaty své práce. Člověk se přirozenou cestou svého naturelu odtahuje od neštěstí bližního, jakkoli je tento postoj etikou odsuzován a výchovou zeslabován. TYFLÍK je jedním takovým výchovným nástrojem, který nedrastickou, nedirektivní a zároveň věcnou a objektivní cestou ukazuje zdravým lidem všech generací, jak lze životní realitu zvládat i bez použití zraku.

TYFLÍK je fiktivní persóna pomyslného hrdiny. Tento hrdina, maskot projektu, je člověkem, který se v prostředí ultra-jednoduché animace ocitá v situaci neupotřebitelného zraku, tedy ve tmě. Tím začíná prožívat svá kratičká maličká dobrodružství, kdy si navzdory tomuto momentálnímu znevýhodnění dokáže poradit a dosáhnout svého cíle. TYFLÍK je „pohádkovým hrdinou“, který za použití přirozených prostředků mysli a těla zvládá slepecké situace v zábavných skečích, kdy „animovaná kouzla“ čarují s jeho okolím, které se zdánlivě mění pod Tyflíkovými hmatovými objevy. Nahmátnutá stěna, nahmátnuté nároží, nahmátnutý kout, to vše zvládnuto bezpečně a využito k samostatnému pohybu. Zde je nyní realizovaná experimentální pilotní epizoda s názvem Tyflík – roh a kout.

Projekt snad výhledově nabude podobu celé série podobných filmových skečí, masmediálně zpřístupňovaných na co nejširší úrovni. Z hlediska čistě pedagogického je filmový aspekt projektu TYFLÍK multi-generačním názorem zvládnutelnosti vizuální životní situace pro laickou i zaangažovanou veřejnost. Vhodné jak pro veškeré vzdělávací, osvětové instituce, tak pro tzv. „zdravé příbuzné“.

Režie

Michal Habrda

Námět

Petr Jánský

Scénář

Petr Jánský, Michal Habrda

Animace

Pavel Dostál

Hudba a zvuk

Michal Habrda

Hlas

Petr Jánský

Producent

Michal Habrda